Polski sektor usług dla biznesu 2013 – tu jest praca i rozwój

2013 rok zapowiada się jako kolejny dobry rok dla sektora outsourcingowego w Polsce. Obecnie w samych zagranicznych centrach usług pracuje ponad 100 tys. osób, czyli więcej niż np. górnictwie, a do końca roku liczba ta ma wzrosnąć jeszcze o dodatkowe 15-20%. Rozwija się też rynek wewnętrzny, realizując coraz bardziej zaawansowane usługi już nie tylko dla największych firm, ale także dla sektora MŚP. Branża będzie w tym roku liderem zatrudnienia dla tysięcy specjalistów, zwłaszcza młodych, wykształconych Polaków, otwartych na nowe rozwiązania i technologie.

Wzrost w kryzysie

Lata dekoniunktury jak zawsze są szansą na rozwój dla sektora usług dla biznesu. W poszukiwaniu optymalizacji firmy decydują się na oddanie części swoich procesów w ręce zewnętrznych specjalistów. Polska zyskuje dwukrotnie, gdyż jesteśmy w stanie zapewnić usługi dla największych międzynarodowych korporacji na światowym poziomie, w wielu językach obcych, z gwarancją pełnego bezpieczeństwa, a zarazem w cenach atrakcyjnych w stosunku do zachodnich lokalizacji.

- Już w tej chwili zagraniczne centra usług dla biznesu w Polsce zatrudniają ponad 100 tys. osób. W tym roku przyjmą do pracy kolejne 15-20 tys. specjalistów – mówi Jacek Levernes, Członek Zarządu HP Europa, Prezes ABSL.

- Przez ostatnie kilka lat branża urosła do jednej z najważniejszych gałęzi krajowej gospodarki. Pracuje w niej już więcej osób niż np. w górnictwie. Projekty z obszaru usług dla biznesu stanowią obecnie najliczniejszą grupę wśród wszystkich inwestycji zagranicznych w Polsce – zaznacza Krystian Bestry, Dyrektor Zarządzający Infosys BPO Europe, Wiceprezes ABSL.

Rozwój jest wynikiem rosnącego zapotrzebowania na usługi outsourcingowe. Model biznesowy oparty na oddawaniu zewnętrznym partnerom części zadań jest powszechnie stosowany nie tylko w największych międzynarodowych firmach, ale jest wdrażany coraz szerzej przez kolejne organizacje, zarówno w sektorze przedsiębiorstw jak i instytucje publiczne. Poszukiwanie oszczędności i efektywności sprzyja wzrostowi zainteresowania nowoczesnymi usługami dla biznesu.

- Dziś już nikt nie pyta czym jest outsourcing, ale jak zyskać jeszcze więcej, w jakich obszarach rozszerzyć zakres działań. Nowy wizerunek branży umożliwia dostawcom usług odważniejsze inwestycje i rozszerzanie portfolio usług. Na tak stabilnym rozwoju zyskują wszyscy – pracownicy, którzy w obliczu rosnącego bezrobocia mogą liczyć na zatrudnienie oraz miasta, które zdając sobie sprawę z długofalowych profitów stają do równiej walki o inwestorów z sektora SSC i BPO – mówi Leszek Rożdżeński, Wiceprezes Instytutu Outsourcingu, Prezes itWORKS.

Wzrost zatrudnienia w sektorze jest wynikiem nie tylko napływu nowych inwestycji, ale przede wszystkim rozwoju podmiotów już obecnych w kraju, które podpisują nowe kontrakty i przejmują coraz bardziej zaawansowane usługi.

- Obecnie za rozwój sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce odpowiadają w największym stopniu firmy już funkcjonujące na naszym rynku. W 2012 r. to właśnie one były źródłem 85 proc. wzrostu – mówi Marek Grodziński, Dyrektor Centrum BPO Capgemini, Wiceprezes ABSL.

Stabilne perspektywy rozwoju mają przed sobą zagraniczne centra, a także firmy działające na krajowym rynku usług outsourcingowych. Lokalni dostawcy przejmują kolejne zlecenia zarówno od dużych organizacji, jak i, coraz częściej, od firm sektora MŚP, które chcą wdrażać rozwiązania wzorowane na doświadczeniach większych graczy rynkowych.

- Polski rynek outsourcingu od kilku lat rozwija się bardzo stabilnie, zwiększając wartość o ok. 15 proc. rocznie - mówi Konrad Rochalski, Prezes Grupy OEX, ekspert Instytutu Outsourcingu. – Źródłem wzrostu są zarówno nowi klienci, a także, w dużym stopniu, poszerzanie zakresu dotychczasowych kontraktów. Coraz popularniejsze stają się kompleksowe usługi – dodaje.

Pracownicy pilnie poszukiwani

Sektor usług dla biznesu będzie w Polsce jednym z najbardziej perspektywicznych pracodawców najbliższych kilku lat. Tylko w tym roku zagraniczne centra usług planują zatrudnienie 15-20 tys. osób.

- Sektor usług biznesowych jest w tej chwili najintensywniej poszukującą pracowników branżą na polskim rynku - mówi Małgorzata Jasińska, Corporate Accounts Director CEE z Hays Specialist Recruitment. - W żadnej innej gałęzi gospodarki nie ma tak wielu ofert pracy, zarówno dla osób rozpoczynających karierę, jak i specjalistów. Nasza firma obsługuje w tej chwili ok. 30 projektów, prowadząc rekrutację w sumie na ponad 1000 stanowisk w branży – dodaje.

Większość podmiotów oferujących usługi dla biznesu prowadzi bardzo intensywne działania rekrutacyjne. Do końca pierwszego kwartału br. Infosys BPO Poland, zamierza zwiększyć zatrudnienie o kolejnych 200 pracowników, natomiast z końcem marca 2014 r. łódzkie centrum będzie zatrudniać już ponad 2 tysiące osób. Plany rekrutacyjne firmy obejmują przyjęcie, m.in. 200 specjalistów z dziedziny finansów i księgowości, 100 osób z ekspertyzą z obszaru zakupów i sprzedaży, 100 pracowników posiadających doświadczenie z zakresu IT oraz 50 specjalistów do działu transformacji biznesowych. Centrum zamierza również przyjąć kilkudziesięciu konsultantów z obszaru SAP, którzy będą pracować w Infosys SAP Hub, jednostce należącej do Infosys Ltd. - globalnego dostawcy rozwiązań informatycznych i outsourcingowych. Ambitne plany rekrutacyjne mają również inni przedstawiciele sektora usług w Polsce. Casus Finanse do końca marca 2013 br. zamierza przyjąć ponad 450 osób, firma Sii – ok. 280, a ponad 100 osób – wrocławskie centrum Hewlett – Packard. Z kolei zarówno Capgemini, jak i firma Outsourcing Experts Group planuje zamknięcie 2013 roku z ok. 500 nowymi pracownikami. Wiele centrów poszukuje pracowników nie tylko na rynku polskim, ale także za granicą. Dotyczy to przede wszystkim specjalistów z doświadczeniem branżowym posługujących się rzadkimi językami obcymi. Wraz ze wzrostem specjalizacji centrów rośnie bowiem zapotrzebowanie na osoby mające najwyższe kompetencje w swoich dziedzinach.

- Zagraniczne centra usług wykonują coraz bardziej zaawansowane procesy wymagające wiedzy eksperckiej, stąd rosnące zapotrzebowanie na doświadczonych, znających języki specjalistów z kilkuletnim stażem pracy – mówi Agnieszka Jackowska - Durkacz, Dyrektor Zarządzająca Infosys BPO Poland.

Takie profil wymarzonego kandydata obowiązuje w większości zagranicznych centrów usług, jak i coraz częściej polskich firm outsourcingowych. Tutaj też nie maleje zapotrzebowanie na specjalistów, a najbardziej cenieni są pracownicy o wszechstronnych kompetencjach. Firmy coraz częściej rywalizują ze sobą o pracowników na lokalnym rynku.

- Przedsiębiorstwa outsourcingowe zatrudniają najchętniej osoby o elastycznych kwalifikacjach, które łatwo się uczą i są atrakcyjne zarówno dla działów wewnętrznych w firmach, dla innych podmiotów w branży usług dla biznesu, jak i generalnie mają wartość dla różnych sektorów gospodarki – mówi Przemysław Budzbon, Prezes ADP Polska, ekspert Instytutu Outsourcingu.

Rywalizacja o pracownika odbywa się nie tylko na poziomie firm, ale coraz częściej także miast i regionów. Miasta są żywo zainteresowane tym, by właśnie do nich przyjeżdżali studenci, absolwenci i eksperci, specjalizujący się w obszarach najbardziej interesujących firmy sektora usług dla biznesu: finansach, rachunkowości, bankowości, IT, HR oraz językach obcych i logistyce. Wiele z nich realizuje specjalne kampanie promocyjne. Take akcje organizował ostatnio Wrocław (kampania pod hasłem „Ja we Wrocławiu”) oraz Poznań („Warszawiaka/Wrocławianina itd. Zatrudnię od zaraz”). Do rywalizacji stanęła też Łódź, która wspólnie z łódzkim oddziałem ABSL planuje działania, które mogą pomóc w przyciąganiu specjalistów z całej Polski. Łódź będzie również w tym roku gospodarzem IV Konferencji ABSL – największego wydarzenia branżowego w Europie Środkowo-Wschodniej, które odbędzie się w dniach 6-7 czerwca.

Rośnie specjalizacja

2013 rok będzie czasem kolejnego skoku polskiego sektora outsourcingowego w kierunku bardziej zaawansowanych zadań.

- Nadszedł już czas ostatecznej zmiany wizerunku zagranicznych centrów usług dla biznesu działających w Polsce. Nie jesteśmy już ośrodkami wsparcia realizującymi proste transakcje, ale ekspertami doradzającymi największym światowym firmom, pomagającym w optymalizowaniu ich biznesu. Polscy specjaliści obsługują firmy z listy Fortune 500, z największych światowych giełd, z Wall Street na poziomie ważnych strategicznych operacji – podkreśla Piotr Dziwok, Dyrektor Generalny Shell Business Service Centre w Krakowie, Prezes Zarządu Shell Polska, Wiceprezes ABSL.

Do obszarów naszej specjalizacji należy m.in. obsługa procesów finansowo-księgowych, IT oraz działalność badawczo-rozwojowa, która jest realizowana nie tylko w centrach R&D, ale również w jednostkach świadczących zaawansowane usługi outsourcingu IT. Coraz mocniej zaznacza się nasza ekspertyza w obsłudze sektora bankowego. W Polsce swoje centra usług posiada znacząca część z grona największych instytucji bankowych i finansowych świata, m.in. UBS, ING, BNP Paribas, HSBC, Deutsche Bank, Credit Suisse, Citibank, RBS, UniCredit, Santander czy Nordea. Wiele tego typu instytucji korzysta również z usług zlokalizowanych w Polsce centrów.

- Korzyści dla banków inwestycyjnych, płynące z delegowania części zadań do outsourcingowych centrów usług ulokowanych w Polsce, można zaobserwować np. w przypadku usług IT – mówi Wojciech Mach, Dyrektor Zarządzający Luxoft Poland. - Sprawne procesowanie danych, ich opracowanie i dogłębna analiza stanowią źródło przewagi konkurencyjnej na rynku bankowym. Banki inwestycyjne to dostrzegają, a Polskę postrzegają jako lokalizację gwarantującą usługi zespołów IT prezentujących wiedzę informatyczną na wysokim poziomie – wyjaśnia.

Jak wskazują eksperci ABSL, już wkrótce możemy zająć pozycję, jednego z najważniejszych europejskich ośrodków obsługujących fundusze inwestycyjne. Firmy z sektora obecne w naszym kraju posiadają odpowiednie zasoby do świadczenia tego typu usług. Aktualne przepisy prawne mogą jednak w istotny sposób hamować napływ nowych inwestycji z tego obszaru. Aby zwiększyć liczbę projektów związanych z funduszami inwestycyjnymi, konieczne będzie spełnienie 2 warunków. Po pierwsze – należałoby uprościć regulacje dotyczące zakładania funduszy na podobieństwo, np. Luksemburga, gdzie wystarczy jeden tego typu podmiot. W Polsce z kolei potrzebne są dwa: najpierw Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, a dopiero potem sam fundusz. Konieczne są również zmiany w prawie pracy i dopuszczenie możliwości sprawdzania przeszłości kryminalnej i kredytowej osób zatrudnionych przy obsłudze funduszy. Spełnienie tych warunków mogłoby skutkować stworzeniem dodatkowych 100 tysięcy miejsc pracy w ciągu następnych 4 lat.

Rosnący wachlarz usług centrów to doskonała wiadomość dla ich pracowników, których szkolenia stały się jednym z priorytetów firm. Centra intensywnie inwestują w rozwój swoich kadr.

- W Infosys mamy około 100 typów szkoleń wewnętrznych i około 80 osób wyszkolonych na certyfikowanych trenerów, współpracujemy również ze sprawdzonymi zewnętrznymi firmami szkoleniowymi. Jak wynika z naszych szacunków, na jednego specjalistę Infosys przypada średnio 6 dni szkoleniowych w roku – mówi Agnieszka Jackowska – Durkacz, Dyrektor Zarządzająca Infosys BPO Poland. - W 2013 roku planujemy przeznaczyć na szkolenia aż 3500 godzin – dodaje.

Podnoszenie kwalifikacji pracowników jest nieodłącznym elementem rozwoju innowacji w sektorze i silnego dążenia do systematycznego wzrostu efektywności. Bodźcem zmian są wymagania rynku, ale beneficjentami są wszyscy – pracownicy, klienci i dzięki temu firmy outsourcingowe.

- Stale monitorujemy potrzeby naszych Klientów i staramy się wyprzedzić ich wymagania. Mamy świadomość, że to firmy outsourcingowe powinny wyznaczać standardy i naszym celem jest ich stałe podnoszenie. W 2012 roku ilość szkoleń w CWS boco wzrosła o 30% względem poprzednich lat, dzięki temu udało się nam się wzmocnić produktywność realizowanych procesów aż o 15% – mówi Andrzej Smólko, Prezes CWS boco, ekspert Instytutu Outsourcingu. - Nasi pracownicy przechodzą szkolenia technologiczne jaki i kształtujące ich umiejętności czysto komunikacyjne, menedżerskie dzięki którym mogą efektywniej działać – dodaje.

Na lokalnym rynku outsourcingu obserwuje się wzrost wymagań klientów co do jakości i specjalizacji usług. Zlecenia dotyczą zadań coraz bardziej kompleksowych, poszerza się ich zakres, zadowoleni klienci zlecają kolejne, coraz bardziej zaawansowane procesy.

- Widzimy wzrastające zapotrzebowanie na usługi z zakresu outsourcingu IT oraz BPO na rodzimym rynku. Sprzyja temu wspomnienie mijającego kryzysu, którego naturalną konsekwencją było poszukiwanie przez zarządy sposobów na optymalizację kosztów oraz zwiększenie efektywności działania przedsiębiorstw. Mimo, że nadal głównym powodem, dla którego klienci decydują się na współpracę z outsourcerem są oszczędności, to rośnie znaczenie jakości usług – mówi Kinga Piecuch, Prezes Zarządu Xerox Polska. - Obserwujemy przechodzenie od obsługi prostych procesów IT, administracji i opieki nad infrastrukturą informatyczną, do dojrzałych usług o znaczeniu strategicznym. Dobrym przykładem takich zmian jest rynek outsourcingu druku i zarządzania dokumentami, na którym działa Xerox. Klient nie oczekuje już wykonywania tradycyjnych wydruków, ale przejęcia zarządzania środowiskiem druku oraz całym procesem obsługi dokumentacji cyfrowej.

Rosną także wymagania zleceniodawców, które są motorem do dalszego, bardziej intensywnego rozwoju dla polskich firm usługowych. Jak wynika z raportu Baker & McKenzie Creating Value in Sourcing and Shared Services: The Key Factors (2012), czynnikiem, który w znaczącym stopniu wpływa na zapewnienie wartości dodanej w ramach współpracy outsourcingowej, jest wdrożenie nowoczesnych technologii, w tym rozwiązań opartych na cloud computingu. Klienci oczekują także efektywnego i jak najwcześniejszego wdrożenia zespołów eksperckich do obsługi ich procesów biznesowych, a także ustalenia mierzalnych standardów świadczenia usług, które muszą być zgodne z głównymi celami biznesowymi ich firmy.

- Mamy do czynienia z coraz bardziej świadomym klientem, który stawia przed dostawcą coraz wyższe wymagania – mówi Radosław Nożykowski adwokat współpracujący z Baker & McKenzie – Outsourcing staje się coraz powszechniejszy, coraz więcej korzystających z niego firm ma świadomość jak budować i utrzymywać tego typu współpracę. Dobra relacja to zysk dla obu stron. Zarazem, u naszych klientów coraz częściej zatrudnieni są menedżerowie wywodzący się z zagranicznych centrów dla biznesu, co jest źródłem nowych standardów i oczekiwań wobec dostawców, a zarazem większej pewności i odwagi w wykorzystaniu outsourcingu. To dla nas ważny impuls do rozwoju – dodaje.

Polski rynek coraz bardziej atrakcyjny

Z każdym rokiem powiększa się wachlarz firm i branż wdrażających rozwiązania outsourcingowe.

- Z outsourcingu powszechnie korzysta branża ubezpieczeniowa, bankowa i telekomunikacyjna, świadome korzyści oraz odczuwające realne profity ze współpracy z zewnętrznymi dostawcami. Coraz chętniej i odważniej model outsourcingowy wdraża również sektor energetyczny. Są to branże, dla których szczególnie ważny jest obszar związany z pozyskaniem i efektywną, satysfakcjonującą obsługą klienta, dlatego sięgają po wsparcie doświadczonych partnerów – mówi Konrad Rochalski, Prezes Grupy OEX, ekspert Instytutu Outsourcingu.

Potencjału nowoczesnych rozwiązań biznesowych nie wykorzystuje sektor publiczny. Mimo, że wzrasta rozumienie modelu outsourcingowego, zaufanie do firm zewnętrznych i pojawiają się pierwsze kontrakty to jednak wciąż jeszcze polskie instytucje publiczne wdrażają jedynie niewielki procent rozwiązań stosowanych przez organizacje państwowe i samorządowe w wielu krajach zachodnich Jest tu ogromne pole do rozwoju. Kolejnym obszarem potencjalnego wzrostu branży w Polsce jest sektor MŚP, który coraz częściej sięga po nowe rozwiązania wprowadzane w większych organizacjach.

- Kadra zarządzająca w polskim sektorze MŚP powoli rozgląda się za nowoczesnymi rozwiązaniami optymalizującymi koszty i zwiększającymi przewagę konkurencyjną. Outsourcing daje możliwość maksymalnego skoncentrowania zasobów na rozwoju firmy i jej oferty. To szczególnie istotne w obecnych realiach rynkowych – w obliczu spowolnienia gospodarczego najtrudniej przetrwać właśnie firmom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw – mówi Kinga Piecuch.

Wraz ze wzrostem otwartości polskich firm na outsourcing rośnie zainteresowanie lokalnym rynkiem nie tylko ze strony pojawiających się nowych polskich firm, ale także zagranicznych graczy. Swoje usługi skierowane do polskich organizacji oferują między innymi takie organizacje jak centrum Infosys BPO Poland, które przeprowadziło audyt Pionu Finansowo-Księgowego Uniwersytetu Łódzkiego, czy Capgemini, które doradzało firmie Zelmer w zakresie wyboru i wdrożenia systemu ERP, a sieci spożywczej Rast - w obszarze strategii biznesowej przedsiębiorstwa.

- Polska posiadała wiele innych źródeł poprawy produktywności, ale podobnie jak na rynkach dojrzałych jest już potrzeba kolejnego poziomu specjalizacji w zakresie technologii lub efektywności usług IT. Tego wymaga konkurencyjny rynek, a te rozwiązania są w Polsce na wyciągnięcie ręki – mówi Daniel Habrat, członek zarządu Capgemini Polska.

Pojawienie się nowych graczy zainteresowanych pozyskaniem lokalnych klientów wzmaga konkurencję na polskim rynku.

- Usługi outsourcingowe świadczy coraz więcej firm, jednak pojawiający się nowi gracze to przede wszystkim małe, niedoświadczone podmioty. Dlatego przy wyborze dostawcy warto zwracać szczególną uwagę na skalę działalności, portfolio zrealizowanych projektów i partnerów danej firmy – przekonuje Andrzej Smółko, prezes CWS Boco.

Outsourcing napędza koniunkturę

Branża usług dla biznesu będzie w 2013 źródłem rozwoju dla wielu obszarów Polskiej gospodarki. Przede wszystkim rośnie liczba polskich przedsiębiorstw z różnych branż korzystających na współpracy z firmami SSC/BPO. 

- Badania wskazują, że na każde 1000 pracowników centrów usług w ich powstaje około 265 kolejnych miejsc w ich bezpośrednim otoczeniu – mówi Janusz Górecki, Head of Business Analysis Unit, ABSL. - Znaczący strumień środków trafia do takich branż jak: usługi szkoleniowe, transportowe, medyczne, kultura oraz sport i rekreacja (w ramach pakietów świadczeń pozapłacowych), do firm ochroniarskich i sprzątających oraz do firm zaopatrujących w artykuły wyposażenia biura, materiały biurowe oraz usługi informatyczne. Rozwój centrów usług jest źródłem dodatkowych miejsc pracy również w sektorze towarów i usług konsumpcyjnych – najwięcej w handlu, transporcie i łączności oraz w branży kultury i rekreacji. Nie można też zapomnieć, że dzięki gościom biznesowym centrów powstają dodatkowe miejsca w sektorze hotelarskim i restauracyjnym – dodaje.

Wzrost sektora jest silnym czynnikiem rozwoju polskich miast. Większość inwestycji biurowych w kraju, poza stolicą to budynki powstające na potrzeby jednostek outsourcingowych.

- Firmy z branży BPO/SSC są głównym motorem napędowym popytu na powierzchnie biurowe, szczególnie na rynkach poza Warszawą. Przykładowo, w Krakowie, który jest jednym z głównych ośrodków akademickich w Polsce, najemcy z sektora usług dla biznesu zajmują około 45-50% powierzchni biurowej, jaką dysponuje miasto. Z naszych badań wynika, że większość popytu na biura zarejestrowana w ubiegłym roku w Krakowie (około 107 000 mkw.) była wygenerowana właśnie przez sektor BPO/SSC – mówi Mateusz Polkowski, Starszy Analityk Rynku, Jones Lang LaSalle.

Sektor staje się strategicznym obszarem zainteresowań wielu największych rynkowych graczy. Przykładem jest Skanska Property Poland, lider efektywnych i zielonych rozwiązań w budownictwie, którego realizacje cieszą się dużym powodzeniem wśród firm outsourcingowych.

- Obecnie większość naszych projektów realizowanych poza stolicą to inwestycje, które znalazły odbiorców wśród firm z szeroko rozumianego sektora usług dla biznesu. Budujemy nowoczesne, uniwersalne, pełne zielonych, a co za tym idzie efektywnych rozwiązań, biurowce, które dopasowujemy do potrzeb podmiotów outsourcingowych – mówi Waldemar Olbryk, Prezes Skanska Property Poland. - Firmy BPO/SSC są niezwykle wymagającymi najemcami i potrzebują spełniającej światowe standardy przestrzeni biurowej: wygodnej, bezpiecznej, funkcjonalnej i elastycznej. Skanska Property Poland jako pierwszy deweloper na polskim rynku szczegółowo rozpoznał te potrzeby i przygotował standard powierzchni pozwalający na ich spełnienie.

Branża outsourcingowa to także sektor gospodarki mający coraz większy wpływ na lokalne społeczności, współdziałający z decydentami na poziomie lokalnym i państwowym, coraz bardziej widoczny w mediach.

- Od 2009 roku, od kiedy współpracujemy z ABSL i podmiotami BPO/SSC wspólnie udało nam się otworzyć opinię publiczną na potrzeby sektora. Z branży zupełnie nieznanej przeciętnemu odbiorcy stworzyliśmy znaczącą siłę – mówi Tomasz Podolak, Prezes Zarządu Linkleaders Communication&Consulting, firmy specjalizującej się w obsłudze organizacji z obszaru BPO/SSC, IT/ITO oraz nowych technologii. – Nowoczesne usługi dla staną się wkrótce równie dobrze rozpoznawaną przez Polaków gałęzią gospodarki jak np. górnictwo, czy sektor bankowy.

Innowacje i różnorodność

Branża usług dla biznesu w Polsce ma niewątpliwie swoje 5 minut. W tym roku szczególnie ważnym jest pytanie o to jak wykorzystać aktualne osiągnięcia sektora do uzyskania jeszcze większych profitów: dla polskich przedsiębiorstw outsourcingowych i instytucji korzystających z ich usług, dla zagranicznych firm, które zdecydowały się ulokować w kraju swoje centra, a także dla pracowników sektora i całej polskiej gospodarki. Okazją do podsumowania dotychczasowych sukcesów i wyznaczenia dalszych kierunków rozwoju będzie tegoroczne spotkanie przedstawicieli branży z klientami orgaznizowane przez Instytutu Outsourcingu „Outsourcing od Kuchni” oraz zbliżająca się IV konferencja ABSL. W zeszłym roku tematem wydarzenia były usługi 3.0., czyli w jaki sposób przygotować centra w Polsce do przyjmowania najbardziej zaawansowanych usług biznesowych. W tym roku przedstawiciele sektora będą rozmawiać o tym jak przekuć na jeszcze większe korzyści różnorodność usług i innowacyjność rozwiązań już proponowanych przez polskich specjalistów. Aby zrealizować marzenie o pozycji globalnego lidera w zakresie obsługi zadań wymagających wysokiej specjalizacji i wiedzy, centra usług w Polsce muszą wzmacniać swoją efektywność oraz intensywnie rozwijać kompetencje kadr. Konieczne są też zmiany legislacyjne i ułatwienia dla inwestorów, zwłaszcza z obszaru najbardziej zaawansowanych usług. Z drugiej strony, polscy specjaliści coraz częściej zadają sobie pytanie dlaczego kompetencje zdobywane w światowych organizacjach nie miałyby posłużyć do budowania siły lokalnych przedsiębiorstw na międzynarodowym rynku usług dla biznesu. Być może 2013 rok przyniesie pierwsze odpowiedzi.

Jesteś Outsourcerem?
Szukasz Usługodawcy?
Jesteś Dziennikarzem?
Zamów powiadomienia o nowościach: