Polski rynek BPO jest wart prawie 4 miliardy złotych

Według najnowszych badań Instytutu Outsourcingu, wykonanych przez Millward Brown SMG / KRC, polski rynek outsourcingu procesów biznesowych jest wart 3 mld 960 mln złotych.

63% firm szacuje, że tendencja wzrostowa, jaką obserwują od roku, będzie się nadal utrzymywała. Na ekspansji branży skorzystają młodzi ludzie – aż 75% zatrudnionych to osoby do 35 roku życia.

Dobre wyniki całej branży są efektem systematycznej pracy nad poziomem świadczonych usług – prawie połowa firm outsourcingowych w ciągu ostatniego roku wprowadziła innowacyjne usługi, a aż 60% planuje wdrożenie kolejnych w ciągu najbliższych miesięcy.

Zrównoważony rozwój rynku wewnętrznego i sektora centrów usług wspólnych

Sektor nowoczesnych usług biznesowych zyskuje coraz większe znaczenie w życiu gospodarczym Polski, stając się jednym z ważniejszych źródeł innowacji i rosnącej efektywności przedsiębiorstw. Polska ma szansę stać się w ten sposób nowoczesnym zapleczem biznesowym w Europie. Swój udział w rozwoju polskiej branży BPO miał boom inwestycyjny w sektorze zagranicznych centrów usług wspólnych (SSC/BPO). Wartość polskiego rynku to już więcej niż dwie trzecie przychodów generowanych przez ten sektor (2,5 mld dolarów w 2010 roku – wg badań ABSL).

Dzięki inwestycjom międzynarodowych centrów SSC/BPO w Polsce możemy uczestniczyć w transferze technologii, specjalistycznego know-how oraz standardów korporacyjnych. Centra usług wspólnych, które należą do zagranicznych korporacji i nie są częścią polskiego rynku, stały się silnym katalizatorem rozwoju rodzimych firm. Importują bowiem wiedzę i kształcą specjalistów – komentuje Łukasz Gajewski, Prezes Instytutu Outsourcingu oraz Prezes Target BPO – Rozwojowi rynku sprzyja na pewno silna gospodarka oraz duży i coraz bardziej dojrzały rynek wewnętrzny, który wzmaga popyt na efektywność i konkurencyjność, a przez to na zaawansowane usługi biznesowe – dodaje Łukasz Gajewski.

Dobre, bo polskie

Znajomość lokalnych uwarunkowań w połączeniu ze standardami korporacyjnymi i dostępem do najnowszych technologii, to główne atuty naszych rodzimych firm outsourcingowych.
O sile ich kompetencji świadczy fakt, iż ponad 81% z nich obsługuje zarówno polskich, jak i zagranicznych klientów.

Każdy rynek posiada swoją unikalną specyfikę, na którą składają się: przepisy prawne, kultura, obyczaje oraz mentalność klientów. To naturalne, że największą wiedzą w tym zakresie dysponują lokalne firmy, dzięki temu mogą oferować przedsiębiorcom rozwiązania „uszyte na miarę”, uwzględniające wszelkie subtelności niezauważalne przez dostawców zagranicznych – przekonuje Anna Zawadzka, Dyrektor ds. Marketingu i PR Outsourcing Experts, Grupy zrzeszonej w Instytucie Outsourcingu.

Polskie firmy BPO przykładają bardzo dużą wagę do jakości dostarczanych usług i technologii – cała branża jest jednym z liderów we wprowadzaniu innowacji.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez PKPP Lewiatan i Deloitte w 2010 roku, około 20% polskich przedsiębiorstw wprowadziło innowacje, podczas gdy średnia dla UE wynosi 39,5%. Na tym tle polskie firmy BPO wypadają bardzo korzystnie, aż 46% z nich wdrożyło nowoczesne rozwiązania, zaś 60% planuje ich wprowadzenie w ciągu najbliższego roku. – mówi Leszek Rożdżeński, Prezes Web Inn i Wiceprezes Instytutu Outsourcingu.

Stabilny pracodawca – perspektywy dla młodych

Dynamika rozwoju BPO w Polsce przekłada się na sytuację na rynku pracy. Firmy outsourcingowe generują dużą ilość nowych etatów dla młodych osób. Stabilność zatrudnienia potwierdzają bardzo niskie wskaźniki rotacji – 45% firm ocenia, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy rotacja nie była wyższa niż 10%. W porównaniu z średnią w kraju jest to bardzo dobry wynik. Według badań "Monitor Rynku Pracy" agencji Randstad w ciągu minionego półrocza, aż 27,1%. pracowników zmieniło pracę. Badania Instytutu Outsourcingu pokazują, że ponad 75% zatrudnionych w polskich firmach outsourcingowych to osoby do 35 roku życia.

- Sytuacja zawodowa młodych ludzi jest dość trudna, wedle danych GUS w pierwszym kwartale 2011 roku, w grupie wiekowej 20-24 lata, było aż 26% osób bezrobotnych. Firmy oferujące nowoczesne usługi outsourcingowe takie jak: księgowość, sprzedaż, obsługa kadr i płac, IT czy zarządzanie obiegiem dokumentów, są otwarte na młodych i wykształconych pracowników i stanowią dobrą propozycję dla ich kariery – mówi Michał Kasprzak, Wiceprezes Web Inn, Ekspert Instytutu Outsourcingu.

Firmy BPO chętnie inwestują w kadry. 87% z nich posiada rozwinięte programy podnoszące kwalifikacje zawodowe, które obejmują: specjalistyczne szkolenia, udział w konferencjach i seminariach oraz dofinansowanie nauki w szkołach wyższych.

Wzmacnianie kwalifikacji zawodowych pracowników jest podstawą rozwoju firm outsourcingowych. Obsługa coraz bardziej złożonych procesów wymaga wysokich kompetencji. To, że aż 66% zatrudnionych w branży osób posiada wykształcenie wyższe, jest świetnym punktem wyjścia do dalszego podnoszenia ich kompetencji. Zyskują na tym wszyscy. – mówi Łukasz Gajewski, Prezes Instytutu Outsourcingu oraz Prezes Target BPO.

Nierówne szanse

Rozwój zagranicznych firm SSC/BPO w Polsce jest pod stałą opieką władz państwa, zagraniczni inwestorzy otrzymują specjalne granty oraz inne instrumenty wsparcia. Polskie firmy nie mogą liczyć na podobne ułatwienia.

Polska staje się prawdziwym tygrysem na rynku usług BPO. Rodzime firmy świadczące usługi dla biznesu generują rocznie przychody porównywalne z tymi, które wypracowują w naszym kraju globalne korporacje, a standard oferowanych rozwiązań nie odbiega od wzorców zachodnich. Ponadto, efektywne zarządzanie kosztami wpływa na bardzo dobrą relację ceny usług outsourcingowych do ich jakości. Warto zauważyć, że polskie przedsiębiorstwa rzadko mogą liczyć na wsparcie ze strony rządowej na porównywalnym poziomie jak inwestorzy zagraniczni - uważa Konrad Rochalski, Prezes Zarządu Outsourcing Experts, firmy zrzeszonej w Instytucie Outsourcingu. – Mam nadzieję, że wkrótce będziemy świadkami spektakularnej ekspansji rodzimych firm poza granice kraju. Sprzyja temu postępująca integracja polskiego rynku BPO oraz powstawanie podmiotów działających na bardzo dużą skalę i mających coraz bardziej konkurencyjną ofertę - dodaje.

Prognozy rozwoju

Według najnowszego raportu Everest Group globalny rynek usług BPO w pierwszym kwartale 2011 wzrósł o 14% w stosunku do ostatniego roku. Doświadczenia polskich firm potwierdzają tę tendencję. Ponad połowa z nich notuje systematyczny wzrost obrotów.

Firmy, które doświadczyły kryzysu koncentrowały się w trudnym czasie na działalności podstawowej, optymalizując i zmieniając procesy w tym obszarze. Outsourcing części procesów podstawowych – uznawanych dotąd za niemożliwe do wydzielenia – stał się elementem tych rozwiązań. Zmiany w obszarze „backoffice” nie były wtedy przedmiotem zainteresowania zarządów. Obecnie, w okresie poprawy koniunktury przyszedł czas na modernizację tych procesów, szukanie bardziej efektywnych rozwiązań. Skutecznym sposobem jest outsourcing, który tak jak w przypadku działalności podstawowej, daje dostęp do nowoczesnych technologii i sprawdzonych metod. Wydzielenie funkcji „backoffice” na zewnątrz pozwala na poprawę wyników biznesowych poprzez ograniczenie ryzyka, optymalizację kosztów oraz uwolnienie zasobów do działań strategicznych – mówi Przemysław Budzbon, Dyrektor Zarządzający ADP Polska, Ekspert Instytutu Outsourcingu.

Warunkiem dalszego rozwoju outsourcingu w Polsce jest kontynuacja merytorycznej dyskusji o roli nowoczesnych usług w polskiej gospodarce i poszukiwanie korzystnych dla branży rozwiązań.

Jesteś Outsourcerem?
Szukasz Usługodawcy?
Jesteś Dziennikarzem?
Zamów powiadomienia o nowościach: