03 numer Przeglądu Outsourcingowego

W III wydaniu Przeglądu Outsourcingowego wiele miejsca poświęcono harmonijnej kooperacji sektora publicznego z prywatnymi firmami outsourcingowymi. Z artykułu pt: „Ogień i woda” jasno wynika, że sektor publiczny coraz chętniej sięga po rozwiązania oferowane przez prywatne centra usług. Współpraca będzie bardziej efektywna, w chwili gdy dostawcy usług - przyzwyczajeni do pracy wyłącznie z sektorem prywatnym – zaakceptują wymóg działania w ramach ustawy o zamówieniach publicznych.

Pobierz:

Jesteś Outsourcerem?
Szukasz Usługodawcy?
Jesteś Dziennikarzem?
Zamów powiadomienia o nowościach: