Outsourcing procesów sprzedażowych w służbie nowoczesnego handlu

Zewnętrzna, współdzielona sieć przedstawicieli handlowych - czyli jak oszczędzać czas i pieniądze w docieraniu do punktów sprzedaży.

Istnieją branże, w których zlecanie zewnętrznym, profesjonalnym firmom outsourcingowym bazowych lub pobocznych procesów związanych z działalnością danej spółki, jest rzeczą naturalną. Co więcej – ich realizacja przez wyspecjalizowane podmioty przynosi wymierne korzyści, tak finansowe, czasowe, jak i kadrowe czy związane z zapleczem nieruchomościowym. Tendencja ta – potwierdzona analizami i badaniami rynku – widoczna jest nie tylko w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym, na rynku telekomów czy w sektorze FMCG.

Bieżąca, telefoniczna obsługa klientów z wykorzystaniem zewnętrznego call czy contact center staje się już powoli w Polsce standardem , szczególnie w przypadku firm prowadzących aktywną sprzedaż produktów i usług. Bez wątpienia rozwiązanie to w sposób skuteczny przekłada się na efektywność działań handlowych. Czemu zatem nie pójść o krok dalej i nie poszukać jeszcze bardziej optymalnych narzędzi w tym zakresie? Takich, które z jednej strony zagwarantują skuteczne dotarcie do punktów handlowych, a z drugiej - zapewnią jednocześnie wysoką efektywność procesów sprzedażowych.

Sieć sprzedaży – gdzie i jak szukać optymalnych rozwiązań?

Przekonanie że firma, która prosperuje efektywnie, powinna przez wiele lat funkcjonować zgodnie z jednym schematem, traci rację bytu na dynamicznie rozwijających się i perspektywicznych rynkach. Polscy przedsiębiorcy już wielokrotnie przekonali się, że nieustanne zmiany otoczenia wymagają wprowadzania zmian również wewnątrz firmy.

W czasach, gdy ograniczanie kosztów stało się zawodowym sportem managerów – nie tylko wielkich korporacji, ale i mniejszych firm, nawet tych rodzinnych – często uwaga zarządzających skupia się na wydatkach związanych z utrzymaniem sieci handlowców. Managerowie kalkulujący efektywność realizowanych projektów z pasją szukają nowych, nieznanych dotąd i jednocześnie optymalnych rozwiązań sprzedażowych, gwarantujących nie tylko realne oszczędności, ale także zapewniających równolegle podniesienie dotychczasowego poziomu sprzedaży. Analiza teoretycznych nurtów i modelowych schematów zaczerpniętych z „poradników” biznesowych, weryfikacja działań konkurencji, szukanie oszczędności w systemach prowizyjnych, w końcu drastyczne cięcie kosztów związanych z utrzymaniem działów sprzedażowych aż po redukcję etatów i ograniczanie liczby przedstawicieli handlowych – to scenariusz bardzo popularny w wielu firmach. W długiej perspektywie przyczyniający się jednak tylko do „wypadnięcia” z rynku.

Doświadczenie wielu polskich przedsiębiorstw działających w warunkach kapitalistycznej, a więc i konkurencyjnej gospodarki pokazuje jednak, że nie zawsze wzorce z Zachodu są są jedyną drogą rozwoju w polskich realiach rynkowych. Zewnętrzna współdzielona sieć przedstawicieli handlowych to rozwiązanie praktykowane już od 9 lat na naszym rynku przez spółkę Cursor z Grupy Outsourcing Experts a zarazem dowód to, że autorskie narzędzia polskich firm są skuteczne i pozwalają na oszczędność czasu oraz zasobów finansowych w docieraniu do punktów sprzedaży.

Zewnętrzna, współdzielona sieć przedstawicieli handlowych, czyli jak zyskać przewagę w biznesie?

Kluczowym problemem, z którym borykają się firmy bazujące na sprzedaży produktów i usług jest efektywność pracy handlowców. Gwaranacją skuteczności prowadzonych działań handlowych jest równowaga między realnym efektem sprzedażowym a kosztami dotarcia do sieci handlowych – tak w konteście finansowym, jak i zarządzania czasem pracy. Równowaga ta powinna adekwatnie przekładać się też na osiągi finansowe danej firmy.

W tradycyjnym modelu pracy handlowców ogromną część ich codziennych działań w terenie pochłaniają dojazdy do klienta, „przedzieranie” się przez recepcje i punkty kontroli po to, by dotrzeć do osoby decyzyjnej odpowiadającej za zamówienie towaru. Finalnie liczba godzin poświęconych na tego typu działania nie sprzyja realizacji celów biznesowych. W rezultacie prowadzi to do spadku efektywności sprzedaży przy równoległym podnoszeniu kosztów.

Ten nieatrakcyjny rynkowo schemat od dawna przełamuje spółka Cursor, oferując rozwiązanie bazujące na zewnętrznej, współdzielonej sieci przedstawicieli handlowych. Model ten w prosty sposób pozwala na radykalne obniżenie kosztów organizacyjnych przy zachowaniu najwyższych standardów pracy handlowców.


Roczne koszty obsługi handlu nowoczesnego i tradycyjnego


Rozwiązanie Cursora opiera się na wykorzystaniu efektu synergii wynikającego z łączenia ze sobą kilku niekonkurujących dostawców, działających na tym samym lub podobnych rynkach. Outsourcing procesów sprzedażowych i powierzenie zarządzania własną siecią handlową wyspecjalizowanej firmy niesie ze sobą wiele dodatkowych orzyści. Jakich? Odpowiedź jest prosta: optymalizację działania sieci handlowców przez skuteczne sterowanie celami i kosztami, nadzór merytoryczny oraz efektywne wdrażanie procedur.

W rezultacie dzięki spółce Cursor z Grupy Outsourcing Experts i oferowanemu przez nią rozwiązaniu współdzielonej sieci przedstawicieli handlowych można nie tylko wydatnie ściąć koszty operacyjne, ale też znacząco podnieść skuteczność pracy handlowców. Jeśli te dwa warunki są spełnione, drugorzędną sprawą staje się model w jakim działają – tak dla odbiorcy końcowego danego produktu, jak i właścicieli przedsiębiorstwa, którzy liczą zyski z działalności firmy. A na skuteczności i rentowności zależy przecież i jednym, i drugim.

Piotr Haman
Cursor S.A., Grupa Outsourcing Experts
 

Jesteś Outsourcerem?
Szukasz Usługodawcy?
Jesteś Dziennikarzem?
Zamów powiadomienia o nowościach: