Partnerzy

Adres siedziby:

ul. Forteczna 19A
61-362 Poznań
Telefon: 061 886 25 00
Fax: 061 862 98 20
email: sekretariat.zarzad@tell.pl
www.oex.pl

OEX SAUsługi outsourcingu, Procesy Biznesowe, Outsourcing selektywny

Profil: Dostawca usług
Specjalizacja: Usługi outsourcingu, Procesy Biznesowe, Outsourcing selektywny
Branża: Segment e-commerce i outsourcingu sprzedaży
Obszar działalności: Polska, Europa
Wielkość przedsiębiorstwa: Średnie,Duże
Opis podstawowej działalności (core competence)

OEX S.A. – podmiot dominujący w grupie kapitałowej OEX, do której należą spółki: OTI sp. z o.o. (docelowo Tell sp. z o. o.), Euro-phone Sp. z o.o., PTI Sp. z o.o., Divante Sp. z o.o., Cursor S.A. Posiada w swojej ofercie pełną gamę usług związanych ze sprzedażą w kanale tradycyjnym i e-commerce jak również ich integracją i obsługą w modelu wielokanałowym.

 

Działalność Grupy prowadzona jest w oparciu o linie biznesowe oferujące usługi w ramach wyodrębnionych trzech segmentów operacyjnych. Informacja o segmentach została sporządzona w oparciu o strukturę raportowania na bazie której Grupa dokonuje oceny wyników i zarządza zasobami.

  • Segment zarządzania sieciami punktów sprzedaży detalicznej to usługi realizowane przez spółki OTI Sp. z o.o., Europhone sp. z o. o. oraz PTI sp. z o. o.
  • Segment wsparcia sprzedaży to działalność wykonywana przez spółkę Cursor SA
  • Segment e – biznes to usługi świadczone przez spółki Cursor SA i Divante sp. z o. o.

 

Jesteś Outsourcerem?
Szukasz Usługodawcy?
Jesteś Dziennikarzem?
Zamów powiadomienia o nowościach: