Nasze cele

Celem Instytutu jest wspieranie rozwoju rynku usług outsourcingowych oraz budowa efektywnych relacji biznesowych, zarówno poprzez promocję usług wśród ich obecnych i potencjalnych odbiorców jak i tworzenie okazji do współpracy samych dostawców.

Instytut realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

  1. wymianę doświadczeń oraz prezentowanie i promowanie najlepszych rozwiązań outsourcingowych zastosowanych w polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach;
  2. zapewnienie dostępu do rzetelnej informacji i wiedzy ekspertów w zakresie szeroko rozumianego outsourcingu;
  3. organizację warsztatów i seminariów, szkoleń i innych form edukacji;
  4. inicjowanie i przeprowadzanie badań dotyczących outsourcingu;
  5. przygotowanie publikacji;
  6. udział w wydarzeniach promujących outsourcing;
  7. budowanie relacji interpersonalnych pomiędzy grupami podmiotów zainteresowanymi outsourcingiem;
  8. propagowanie postaw i wartości etycznego biznesu
Jesteś Outsourcerem?
Szukasz Usługodawcy?
Jesteś Dziennikarzem?
Zamów powiadomienia o nowościach: