Korzyści z członkostwa

Każda z firm członkowskich Instytutu Outsourcingu ma możliwość pełnego uczestnictwa we wspólnych projektach organizacji oraz realizacji nowych idei ze wsparciem merytorycznym i administracyjnym Instytutu.

Profity wizerunkowe

 • Firmy członkowskie IO mogą tytułować swoich specjalistów mianem Eksperta Instytutu Outsourcingu. Dotyczy to np. wypowiedzi w publikacjach prasowych, wystąpień na panelach dyskusyjnych, konferencjach itp.
 • Możliwość korzystania z bezpłatnego patronatu organizacji na wszelkie wydarzenia organizowane przez firmę mające charakter merytoryczny*
 • Możliwość reprezentowania organizacji w kontaktach z interesariuszami firmy*
 • Możliwość wykorzystania logotypu Instytutu Outsourcingu w celach promocyjnych firmy

Udział w standardowej aktywności Instytutu Outsourcingu

 • Udział w regularnych spotkaniach Instytutu
 • Prawo publikacji eksperckich artykułów na stronie www Instytutu (kilka artykułów rocznie)
 • Uczestnictwo ekspertów firmy w publikacjach prasowych Instytutu
 • Możliwość odpowiadania na zapytania dziennikarzy kierowane do Instytutu
 • Możliwość inspirowania nowych publikacji i artykułów IO
 • Współtworzenie tekstów pisanych na zamówienie IO, a publikowanych na str www organizacji

Projekty specjalne Instytutu Outsourcingu

 • Zniżki na udział w projektach specjalnych Instytutu tj. konferencje, periodyk Przegląd Outsourcingowy, badania rynku, wydanie książki o outsourcingu.

Tworzenie planów działań organizacji

 • Możliwość projektowania działalności Instytutu, tworzenia inicjatyw i specjalnych wydarzeń
   

 

Jesteś Outsourcerem?
Szukasz Usługodawcy?
Jesteś Dziennikarzem?
Zamów powiadomienia o nowościach: