Istota usług doradztwa podatkowego w świetle rewolucyjnych zmian w przepisach podatkowych

Kinga Baran Menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego Mazars

Wielość i różnorodność form opodatkowania, a także ciągłe zmiany w przepisach sprawiają, iż polscy podatnicy mogą czuć się zagubieni. W takich warunkach pomoc profesjonalnego doradcy podatkowego może się okazać niezwykle ważna.

Z roku na rok coraz więcej przedsiębiorców zaczyna dostrzegać zalety korzystania z usług profesjonalnych doradców podatkowych, którzy dysponując nie tylko specjalistyczną wiedzą w zakresie przepisów podatkowych, ale też znajomością ekonomii i trendów gospodarczych, są w stanie zarówno uchronić firmę od ewentualnych sporów z organami podatkowymi, jak także zaproponować rozwiązania przynoszące konkretne korzyści finansowe. Pomoc wyspecjalizowanych doradców podatkowych może się okazać niezwykle cenna zwłaszcza w kontekście planowanego wejścia w życie w styczniu 2014 r. nowelizacji przepisów podatku od towarów i usług (dalej: VAT), która z pewnością przyprawi niejednego przedsiębiorcę o zawrót głowy.

W ramach rewolucyjnych zmian w podatku od towarów i usług modyfikacji ulegnie m.in. zakres obowiązku podatkowego, fakturowanie i prawo do odliczenia podatku naliczonego, ale także wiele innych równie istotnych kwestii, które mogą spowodować duże zamieszanie zwłaszcza na przełomie roku.

Wraz z wejściem w życie zmian w podatku VAT przedsiębiorcy będą zmuszeni nie tylko do dostosowania swoich systemów finansowo-księgowych do nowych zasad rozliczania VAT, co w przypadku dużych i średnich przedsiębiorstw wiąże się z dużymi nakładami finansowymi, ale przede wszystkim do zmian umów ze swoimi kontrahentami. Z wieloletniej praktyki wiemy, że dostosowanie się do zmian jest częstokroć odkładane na ostatnią chwilę, co w efekcie prowadzi do powstania chaosu w przedsiębiorstwie, a także poniesienia dodatkowych kosztów w postaci wyższych cen za niezbędne usługi aktualizacji oprogramowania oraz prawnego analizowania umów i ich aneksowania.
W tym przypadku - pomimo, że wielokrotnie charakter usług świadczonych przez księgowego jest kojarzony z zakresem prac wykonywanych przez doradcę podatkowego, jego wkład w należyte przygotowanie przedsiębiorstwa do nadchodzących zmian w podatku VAT może okazać się niewystarczający.

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy w VAT będzie powstawał co do zasady w momencie wyświadczenia czynności (tj. dostawy towarów lub wykonania usług). W tym kontekście należy podkreślić, że wielokrotnie o realizacji dostawy towarów, czy wykonaniu usługi decydują zapisy postanowień ramowych. Oznacza to, że obecnie pomoc doradcy podatkowego będzie niezbędna do zaadaptowania umów do nowych zasad rozliczania VAT. W niektórych przypadkach, to umowa będzie musiała precyzować moment wykonania czynności. Ponadto zmienią się terminy wystawienia faktur co również powinno znaleźć odzwierciedlenie w umowach.

Z pewnością rewolucyjne modyfikacje w przepisach podatkowych pociągają za sobą konieczność profesjonalnego przygotowania się firm do nadchodzących zmian, które nie może jedynie polegać na skorzystaniu z usług doświadczonego księgowego, ponieważ zakres świadczonych przez niego usług nie jest dostatecznie dobrym zabezpieczeniem przed ewentualnymi sporami z fiskusem.
Aby dobrze przygotować się do zmian, zwłaszcza w zakresie VAT, warto już zatem wcześniej podjąć działania prewencyjne. W tym przypadku nad wyraz ważne jest przeprowadzenie niezbędnego w tym zakresie audytu umów i dokumentów, w ramach którego wyspecjalizowany doradca podatkowy przeprowadzi profesjonalną weryfikację prawidłowości dotychczasowych rozliczeń przedsiębiorstw w zakresie VAT pod kątem wejścia znowelizowanych przepisów i wskazań działań, jakie przedsiębiorstwo powinno podjąć celem dostosowania obecnego modelu rozliczeń do zakładanych zmian.

Istotne jest zatem znalezienie przez doradców podatkowych obszarów rozliczeń wymagających modyfikacji w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o VAT oraz przedstawienie ewentualnych konsekwencji podatkowych wynikających z tej nowelizacji, a także działań, jakie firma może ewentualnie podjąć w celu lepszego dostosowania się do nowych regulacji w zakresie podatku VAT.

Kinga Baran
Menadżer, Doradca podatkowy w Mazars
 

Jesteś Outsourcerem?
Szukasz Usługodawcy?
Jesteś Dziennikarzem?
Zamów powiadomienia o nowościach: