Historia Instytutu

Instytut Outsourcingu powstał w 2007 roku z inicjatywy czołowych polskich dostawców usług outsourcingowych i początkowo działał przy Harvard Business Review Polska. W 2009 roku, chcąc rozwinąć zakres dotychczasowej działalności, organizacja zmieniła formułę działania i przekształciła się w niezależną fundację zrzeszającą polskie i zagraniczne firmy BPO.

Instytut powstał w odpowiedzi na potrzeby i problemy branży, związane chociażby z wieloznacznością samego pojęcia i stereotypami na jego temat. Na polskim rynku nadal brakuje informacji potwierdzających rosnącą rolę outsourcingu jako źródła innowacji, rozwoju strategii, zwiększania efektywności operacyjnej, pozyskiwania talentów i kompetencji, a nie tylko narzędzia do redukowania kosztów. Brak pełnego zrozumienia między stronami, jak również niedostateczne przygotowanie do tego procesu – zarówno usługobiorców, jak i usługodawców - staje się często barierą i nastawia firmy sceptycznie do idei wykorzystania outsourcingu. Kluczem do sukcesu jest dobra, partnerska relacja między dwiema grupami, oparta na jasnej komunikacji, otwartym podejściu oraz wzajemnym zaufaniu.

Instytut adresuje swoje działania zarówno do firm z sukcesem stosujących outsourcing, jak i tych, które są zainteresowane wdrożeniem takich rozwiązań. Są to organizacje korzystające z kompleksowych i zaawansowanych usług, których implementacja była zainspirowana przez koncerny macierzyste, bądź w wyniku realizacji przyjętej strategii rozwoju oraz przedsiębiorstwa, które nie mają szerszej wiedzy na temat mechanizmów i celów outsourcingu, nie podchodzą do niego strategicznie, ale w sprzyjających okolicznościach, w skali strategii całej firmy lub fragmentu jej działania, mogą być zainteresowane wykorzystaniem takich usług.

Jesteś Outsourcerem?
Szukasz Usługodawcy?
Jesteś Dziennikarzem?
Zamów powiadomienia o nowościach: